شروع فعالیت سایت انجمن علمی لون

انجمن علمی لون در راستای اهداف آموزشی خود و برای دسترسی اعضای خود به سیستم آموزشی الکترونیکی اقدام به راه اندازی وبسایت انجمن کرده است. از این پس با مراجعه به وبسایت میتوانید از امکانات آن استفاده کنید.