به مناسبت روز تولد مریم میرزاخانی بنیاد مریم میرزاخانی اقدام به برگزاری چندین سمینار کرده است. در این راستا اعضای انجمن علمی لون می‌توانند جهت افزایش اطلاعات عمومی در زمینه ریاضی در این سمینارها شرکت کنند. لینک شرکت در این سمینارها را در زیر ارائه کرده ایم.

پس از ورود به وبسایت بنیاد مریم میرزاخانی در سایت ثبت نام کنید و در تاریخ مشخص شده در این سمینارها شرکت کنید.

توجه داشته باشید برای شرکت در سمینارها نیازی به ثبت نام در سایت بنیاد مریم میرزاخانی نیست و پس از ورود در ساعت مشخص روی لینک سمینار کلیک کنید.


مديريت انجمن علمي لون

مدیریت انجمن علمی لون