انجمن علمی لون در راستای اهداف آموزشی خود و برای دسترسی اعضای خود به سیستم آموزشی الکترونیکی اقدام به راه اندازی وبسایت انجمن کرده است. از این پس با مراجعه به وبسایت میتوانید از امکانات آن استفاده کنید.


مديريت انجمن علمي لون

مدیریت انجمن علمی لون